Arcade Consoles Ordinateurs Pong Autres Tous les systèmes Se connecter Inscription

Fiche du jeu Dungeon Shoutenkai - Densetsu no Ken Hajimemashita sur Sony Playstation
Année : 1998
Genre : RPG
Nombre de joueurs en local : 1
Autre titre : だんじょん商店会 ~伝説の剣はじめました~
Nom Poste
Masashi Kobayashi 3D Animation
Jun Kondo 3D Animation
Yoko Kasama Animation
Miki Kuribayashi Animation
Yukio Maekawa Animation
Ayako Misono Animation
Noriaki Saito Animation
Yoshiko Tsujimura Animation
Takako Uemura Animation
Junko Watanabe Animation
Kazuaki Mori Animation Director
Daisuke Kodama Arranger
Hideo Suzuki Arranger
Kenji Kato Artwork
Ryoko Andoh Assistant Designer
Tomomi Iwasaki Assistant Designer
Takashi Nakamura Assistant Designer
Sawako Satoh Assistant Designer
Hideyuki Takekawa Assistant Programmer
Hiroko Kuroda Background Designer
Takaya Mizutani CG Director
Ryo Sasaki Character Design
Atsushi Kawasaki Chief Designer
Kazushi Horiuchi Composer
Toru Kobayashi Composer
Katsuhiko Kojo Designer
Naoko Motohashi Designer
Tetsuya Ishikawa Development Coordinator
Hiromi Ishikawa Development Coordinator
Miki Hirano Digital Paint
Michiko Imura Digital Paint
Emi Inoue Digital Paint
Maya Sakamaki Digital Paint
Yoshiko Seino Digital Paint
Mami Shimizu Digital Paint
Keiko Yamaguchi Digital Paint
Hideto Yoshida Digital Paint
Takaya Mizutani Editor
Yasuo Katsuki Executive Producer
Tomoyuki Fujinami Game Design
Kiyotaka Saita Line Director
Masayuki Goto Original Picture
Katsuichi Nakayama Original Picture
Hiroyuki Okuno Original Picture
Masahiko Ouchi Original Picture
Ryo Sasaki Original Picture
Koichi Taguchi Original Picture
Akira Takeuchi Original Picture
Toshiya Yamada Original Picture
Yutaka Akiyama Planner
Ryoji Honma Planner
Takeo Mori Planner
Masahiro Ikuta Producer
Akihiko Kawai Producer
Takeshi Narita Producer
Fumitaka Tsubata Producer
Yoshiyuki Kurihara Production
Tohru Miyashita Production Coordinator
Tsukasa Koitabashi Production Manager
Mitsuru Ohkura Programmer
Naoya Yabe Programmer
Tomoyuki Fujinami Scenario
Naoaki Jinbo Sound Effect / Convert
Masanobu Watanabe Sound Effect / Convert
Masayuki Michida Sound Producer
Koichi Tsurunari Sound Producer
Kazuaki Mori Storyboards