Fiche du jeu Kurukuru Kururin sur Nintendo GameBoy Advance
Titres alternatifs : Zhuanzhuanbang
Année : 2001
Genre : Arcade
Manuels :
Image de l'ecran titre du jeu Kurukuru Kururin sur Nintendo GameBoy Advance
Image de l'ecran titre du jeu Zhuanzhuanbang sur Nintendo GameBoy Advance
Image du menu du jeu Kurukuru Kururin sur Nintendo GameBoy Advance
Image in-game du jeu Kurukuru Kururin sur Nintendo GameBoy Advance
Image in-game du jeu Kurukuru Kururin sur Nintendo GameBoy Advance