Fiche du jeu Virtual Boy Wario Land sur Nintendo Virtual Boy
Titres alternatifs : Virtual Boy Wario Land - Awazon no Hihou
Année : 1995
Genre : Plate-forme
Nombre de joueurs en local : 1
Franchise : Wario Land
Nom Poste
Hiroki Sotoike Coordinator
Kenichi Nakamura Coordinator
Masahiko Mashimo Designer
Tomoyoshi Yamane Designer
Takehiko Hosokawa Designer
Masani Ueda Designer
Takashi Ohno Designer
Hirofumi Matsuoka Director
Hiroji Kiyotake Director
Kazumi Totaka Music and Sound Effect
Yusuke Nakano Printed Artwork
Yasuo Inoue Printed Artwork
Noriyuki Sato Printed Artwork
Norikatu Furuta Printed Artwork
Gumpei Yokoi Producer
Tsutomu Kaneshige Programmer
Kohta Fukui Programmer
Satoshi Matsumura Programmer
Takanobu Nakashima Programmer
Masahiro Kawano Programmer
Masaru Yamanaka Programmer