Fiche du jeu Yuu Yuu Hakusho II sur Sega Game Gear
Année : 1994
Genre : Beat em up
Face avant du boxart du jeu Yuu Yuu Hakusho II (Japon) sur Sega Game Gear
Face arriere du boxart du jeu Yuu Yuu Hakusho II (Japon) sur Sega Game Gear