Fiche du jeu Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou sur NEC PC-FX
Année : 1997
Genre : Aventures
Image de l'ecran titre du jeu Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou sur NEC PC-FX
Image du menu du jeu Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou sur NEC PC-FX
Image in-game du jeu Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou sur NEC PC-FX
Image in-game du jeu Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou sur NEC PC-FX