Fiche du jeu Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai sur Sega Pico
Année : 1998
Genre : Educatif
Image de l'ecran titre du jeu Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai sur Sega Pico
Image du menu du jeu Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai sur Sega Pico
Image in-game du jeu Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai sur Sega Pico
Image in-game du jeu Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai sur Sega Pico