Arcade Consoles Ordinateurs Pong Autres Tous les systèmes Se connecter Inscription

Fiche du jeu Poyon no Dungeon Room sur Nintendo Game Boy Color
Année : 1999
Genre : Aventures
Nom Poste
Hajime Ohara BGM Operator
Toshiya Nonaka Character Design
Shinichi Nakata Director
Norio Ookubo Game Design
Tatsuya Akaishi Game Design
Toshiya Nonaka Game Design
Shuji Kato Graphics
Yukiko Mikami Mastering
Hiroyuki Oota Mastering
Nobuyuki Nakamura Music Arrangement
Hidetsugu Watanabe Planning
Shinichi Nakamoto Producer
Yoshinori Inoue Product Manager
Norio Suzuki Program
Kenichi Kimura Program
Takashi Morio Sound Effects
Hiroaki Hara Supervisor
Jun Matsui Visual Planning